TiếngĐộng.comBản quyền

Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được đăng trên Trang web TiếngĐộng vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi cho chúng tôi một thông báo bao gồm tất cả các thông tin liên quan.

1. Nguyên tắc Thông báo Bản quyền

TiếngĐộng tôn trọng bản quyền của bên thứ ba và chính sách của chúng tôi là phản hồi tất cả các thông báo về vi phạm bản quyền theo quy định hiện hành. Sau khi nhận được thông báo tuân thủ các Nguyên tắc này, TiếngĐộng có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc là vi phạm hoặc áp dụng thêm hành động mà chúng tôi có thể thích hợp theo quyết định của chúng tôi, bao gồm cả việc vô hiệu hóa tài khoản của người dùng. Khi thực hiện các biện pháp đó, TiếngĐộng có thể cố gắng liên hệ với bên đăng nội dung để bên đó đưa ra bất kỳ tuyên bố nào mà họ cho là phù hợp theo quy định hiện hành.

2. Thông báo vi phạm bản quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

TiếngĐộng sẽ thực hiện theo quy trình được cung cấp bởi các quy định hiện hành để đảm bảo tuân thủ bản quyền. Khi nhận được thông báo phù hợp tuân thủ các điều kiện trên, TiếngĐộng sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các tài liệu vi phạm càng sớm càng tốt. TiếngĐộng sẽ không nhất thiết phải gửi xác nhận về việc xóa / tắt.

Tuyên bố của bên đăng nội dung bị cáo buộc vi phạm cũng phải tuân thủ các yêu cầu về thông báo bản quyền. Lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tài liệu vi phạm quyền của bên thứ ba, vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nếu không chắc chắn, hãy tìm kiếm lời khuyên pháp lý.

3. Thông tin liên hệ Bản quyền TiếngĐộng:

tiengdong.com@gmail.com
Nếu bạn tin rằng bên đăng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm là nhà xuất bản tái phạm, bạn có thể tạo điều kiện cung cấp thông tin liên quan để xác minh và thực hiện các biện pháp tương ứng.

Nếu bạn tin rằng bên đăng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm là nhà xuất bản tái phạm, bạn có thể tạo điều kiện cung cấp thông tin liên quan để xác minh và thực hiện các biện pháp tương ứng.

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn.

4. Báo cáo Lạm dụng

TiếngĐộng có cách tiếp cận không khoan nhượng đối với nội dung / tệp lạm dụng. Để báo cáo lạm dụng liên quan đến nội dung hoặc tệp, vui lòng gửi email tới tiengdong.com@gmail.com kèm theo bản tóm tắt / mô tả rõ ràng về vấn đề.
Categorys