TiếngĐộng.com« | »

Tiếng chim Bồ Câu Vỗ Cánh


Created by: Tiếng chim bồ câu
Category: Tiếng chim
File format: .mp3
File size: 457 kb
Popularity: 107 Views – 11 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng chim bồ câu vỗ cánh, hiệu ứng tiếng bay đập cánh của nhiều chim bồ câu, là âm thanh đập cách của chim cảnh.


Download: Tiếng chim Bồ Câu Vỗ Cánh.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng chim

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys