TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh ông già Noel cườiCreated by: Tiếng cười ông già Noel
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 66 kb
Popularity: 426 Views – 29 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh, sound effects Âm thanh ông già Noel cười. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này mô tả tiếng cười của ông già Noel, là âm thanh của giáng sinh, có thể sử dụng trong các cảnh có ông già Noel đi phát quà cho thiếu nhi, ông vuốt râu cười với trẻ con. Bạn có thể download file Âm thanh ông già Noel cười mp3 này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Âm thanh ông già Noel cười.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys