TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Chích Chòe Than hót


Created by: Tiếng Chích Chòe Than
Category: Tiếng chim
File format: .mp3
File size: 5 mb
Popularity: 130 Views – 18 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng Chích Chòe Than hót, tiếng chim chích chòe hót gọi bạn, tiếng chim cảnh kêu ríu rít, tiếng chim hót gọi bầy hay nhất, chuẩn nhất mà TiếngĐộng.com đã ghi âm lại được. Bạn có thể dùng file tiếng Chích Chòe Than hót mp3 này để ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Tùy vào mục đích ứng dụng của bạn…


Download: Tiếng Chích Chòe Than hót.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng chim

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys