TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Cú ĐấmCreated by: Tiếng cú đấm mạnh
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 40 kb
Popularity: 165 Views – 45 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng cú đấm, hiệu ứng âm thanh đánh mạnh mp3. Âm thanh những cú đấm liên tiếp, bụp bụp, chân thực như những cú đấm trong trận đấu võ sĩ quyền anh. Âm thanh đánh nhau chân thực, có thể sử dụng trong đoạn phim có cảnh đánh nhau, tiếng tát vào mặt, có thể ghép vào những cảnh hài hước trong phim… Bạn có thể ứng dụng file âm thanh cú đấm này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng Cú Đấm.mp3

Tags: , , ,

Categories: Âm thanh vui nhộn, Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys