TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Đánh NhauCreated by: Tiếng đánh nhau
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 276 kb
Popularity: 249 Views – 39 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng đánh nhau mp3. Âm thanh mp3 chất lượng cao bao gồm tiếng đấm, tiếng vụt nghe vun vút như xé gió, tiếng đánh vào mặt, tiếng đánh nhau liên tiếp bao gồm cả đấm như trong một trận hỗn chiến, tiếng đổ vỡ của đồ vật. Có thể áp dụng âm thanh này vào video đánh nhau, video hài hước… Bạn có thể ứng dụng file Âm thanh đánh nhau này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim hoặc các mục đích khác…


Download: Âm thanh Đánh Nhau.mp3

Tags: , , ,

Categories: Âm thanh vui nhộn, Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys