TiếngĐộng.com« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:

Âm thanh tiếng Đánh Nhau trong phim


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 240 kb
Popularity: 1432 Views – 116 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng đánh nhau trong phim, tiếng đấm, đánh bùm bụp, là hiệu ứng âm thanh đánh nhau sử dụng trong phim cảnh có cảnh hỗn chiến… Ngoài ra, xin mời bạn tải thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh đánh nhau hay khác để dựng phim tại đây.


Download: Âm thanh tiếng Đánh Nhau trong phim.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí


Hãy tìm kiếm:

Có 0 ý kiến

Hãy để lại một ý kiến

« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:Categorys


Thẻ mẫu tiếng động phổ biến nhất

tiếng vật nuôi, tiếng chim hót, âm thanh đánh nhau, hiệu ứng âm thanh, tiếng chim cảnh, âm thanh thiên nhiên, tiếng Cười, tiếng con người, nhạc chuông, tiếng động, thú hoang dã, hoạt động con người, tiếng xe cộ, vui nhộn hài hước, tiếng chim kêu, nhạc nền video


x