TiếngĐộng.com« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:

Âm thanh tiếng Đánh Nhau trong phim


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 240 kb
Popularity: 2302 Views – 238 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng đánh nhau trong phim, tiếng đấm, đánh bùm bụp, là hiệu ứng âm thanh đánh nhau sử dụng trong phim cảnh có cảnh hỗn chiến… Ngoài ra, xin mời bạn tải thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh đánh nhau hay khác để dựng phim tại đây.


Download: Âm thanh tiếng Đánh Nhau trong phim.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí


Hãy tìm kiếm:

Có 0 ý kiến

Hãy để lại một ý kiến

« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:Categorys


Thẻ mẫu tiếng động phổ biến nhất

tiếng chim cảnh, tiếng Cười, âm thanh đánh nhau, tiếng chim hót, nhạc nền video, nhạc chuông tin nhắn, hoạt động con người, video dựng phim, tiếng chim kêu, tiếng con người, âm thanh thiên nhiên, nhạc chuông, thú hoang dã, tiếng xe cộ, tiếng động, vui nhộn hài hước


x