TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Gãy Xương


Created by: âm thanh gãy xương
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 191 kb
Popularity: 283 Views – 12 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng gãy xương kêu răng rắc, đây là tiếng động gãy xương có thể sử dụng trong các cảnh đánh nhau có thương vong. Bạn có thể tải hiệu ứng âm thanh tiếng gãy xương mp3 này về qua link tải dưới đây.


Download: Âm thanh tiếng Gãy Xương.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys