TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Súng LụcCreated by: Tiếng Súng Lục
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 338 kb
Popularity: 121 Views – 13 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng súng lục bắn. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng lên nòng súng, tiếng súng lục bắn liên thanh, là âm thanh của súng đạn, có thể sử dụng trong các cảnh phim chiến tranh có hành động bắn súng. Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng súng lục bắn mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng Súng Lục.mp3

Tags: ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys