TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng Máy bắnCreated by: Tiếng súng máy
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 300 kb
Popularity: 123 Views – 8 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects tiếng súng máy bắn. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng súng bắn liên thanh, bắn trực tiếp vào đối thủ. Đây là âm thanh chiến tranh, âm thanh đánh nhau, tiếng súng bắn liên tục, tiếng súng máy chân thực… Có thể sử dụng âm thanh này trong cảnh phim có bắn nhau, cảnh chiến tranh… Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng súng máy bắn mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng súng Máy bắn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys