TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Súng Đạn Chiến Tranh

Created by: tiếng súng bắn đạn nổ
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 823 kb
Popularity: 323 Views – 34 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng súng đạn chiến tranh, tiếng súng bắn nhau file .mp3 chất lượng cao. Bạn có thể tải file mp3 âm thanh tiếng súng đạn chiến tranh để sử dụng trong những đoạn phim về chiến tranh, lịch sử, phim tài liệu. Hiệu ứng âm thanh chất lượng cao bao gồm tiếng súng liên thanh, tiếng đạn bắn, tiếng nổ… thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh một cách chân thực nhất. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng Súng Đạn Chiến Tranh.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys