TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng Barret M99


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 516 kb
Popularity: 88 Views – 6 Downloads
Description: Bạn đang nghe là Tiếng súng Barret M99, tiếng nạp đạn cho súng Barret M99, tiếng súng bắn “đoàng”, là tiếng súng máy sử dụng làm âm thanh trong game, khiến game chân thực mỗi lần chơi… Bạn có thể sử dụng để làm nhạc chuông điện thoại, dựng phim…


Download: Tiếng súng Barret M99.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys