TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng BắnCreated by: tiếng bắn súng
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 322 kb
Popularity: 204 Views – 20 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng súng bắn và nạp đạn cạch cạch mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng lên nòng súng, tiếng súng bắn liên thanh… Bạn có thể sử dụng trong những đoạn phim về chiến tranh để mô tả âm thanh chiến tranh, tiếng súng liên thanh thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh. Bạn có thể tải về file Tiếng súng bắn này tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng súng Bắn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys