TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Súng Bắn TỉaCreated by: Tiếng súng bắn tỉa
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 182 kb
Popularity: 128 Views – 15 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng súng bắn tỉa, tiếng lên nòng súng, tiếng đạn bắn, tiếng súng bắn tỉa vào đối phương… Đây là âm thanh chiến tranh, có tiếng nổ, tiếng súng, tiếng súng máy, có thể sử dụng trong các cảnh phim có cảnh bắn nhau, cảnh đánh nhau… Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng súng bắn tỉa mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng Súng Bắn Tỉa.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys