TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng Bắn 1 Phát

Created by: Tiếng súng bắn một phát
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 153 kb
Popularity: 212 Views – 18 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng súng bắn 1 phát mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng súng bắn rõ ràng, dứt khoát, 1 phát ăn ngay mục tiêu. Đây là âm thanh đánh nhau, âm thanh súng đạn, tiếng súng ngắn, có thể sử dụng trong các cảnh phim có cảnh bắn nhau, tiêu diệt đối thủ. Bạn có thể download file hiệu ứng tiếng súng bắn một phát này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng súng Bắn 1 Phát.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys