TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Voi kêu mp3

Created by: Tiếng con Voi kêu
Category: Tiếng động vật
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 185 Views – 25 Downloads
Description: Bạn đang nghe là Tiếng Voi kêu mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng gầm rú của voi trưởng thành, tiếng voi kêu gọi nhau, voi gọi bầy đàn, tiếng gầm của voi. Đây là âm thanh của động vật hoang dã, âm thanh trong rừng sâu, tiếng voi gọi bầy đàn…


Download: Tiếng Voi kêu mp3.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys