TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Bom nổ mp3Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 169 kb
Popularity: 127 Views – 10 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng Bom nổ mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng rít của bom xé toạc không khí khi được thả vào khoảng không, sau đó chạm mặt đất và phát bổ “bùm”, có sức công phá khủng khiếp. Đây là âm thanh của tiếng nổ, tiếng vũ khí, âm thanh của chiến tranh, có thể sử dụng trong các cảnh phim chiến tranh…


Download: Tiếng Bom nổ mp3.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys