TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Nổ của thuốc nổ TNT

Created by: tiếng nổ thuốc nổ TNT
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 129 kb
Popularity: 32 Views – 4 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng nổ của thuốc nổ TNT .mp3 chất lượng cao. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng động hay khác trên trang chủ TiengDong.com hoặc tại đây.

Download: Âm thanh tiếng Nổ của thuốc nổ TNT.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys