TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Mìn NổCreated by: tiếng vụ nổ mìn

Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 56 kb
Popularity: 278 Views – 36 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng mìn nổ mp3, tiếng vụ nổ lớn chất lượng cao. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim trong các cảnh có vụ nổ mìn, cảnh có tiếng nổ lớn… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng vụ nổ mìn, bom nổ hay khác trên TiengDong.com tại đây.


Download: Tiếng Mìn Nổ.mp3

Tags: ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys