TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng gầm rú của Rồng


Created by: Tiếng rồng kêu
Category: Âm thanh hung dữ ghê sợ
File format: .mp3
File size: 77 kb
Popularity: 102 Views – 3 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng gầm rú của rồng mp3, thể hiện sự quyền uy, hung dữ của rồng, tiếng gầm rú của nhân vật hư cấu. Bạn có thể ứng dụng file âm thanh tiếng gầm rú của rồng này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim hoặc các mục đích khác…


Download: Âm thanh tiếng gầm rú của Rồng.mp3

Tags: , ,

Categories: Âm thanh hung dữ ghê sợ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys