TiếngĐộng.com« | »

Tiếng cười Ngạo MạnCreated by: tiếng cười kẻ ngạo mạn
Category: Âm thanh hung dữ ghê sợ
File format: .mp3
File size: 309 kb
Popularity: 331 Views – 27 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh của tiếng cười ngạo mạn, giọng cười ngạo mạn tự kiêu mp3 chất lượng cao. Có thể sử dụng trong những cảnh phim có người đàn ông dương dương tự đắc, tiếng con người cười tự mãn khi toan tính việc xấu, là âm thanh hung dữ, tiếng cười của kẻ ác có nhiều mưu mô…


Download: Tiếng cười Ngạo Mạn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Âm thanh hung dữ ghê sợ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys