TiếngĐộng.com« | »

Tiếng cười của Kẻ ác, Gian tráCreated by: tiếng cười của kẻ ác
Category: Âm thanh hung dữ ghê sợ
File format: .mp3
File size: 377 kb
Popularity: 281 Views – 17 Downloads
Description: Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng cười khúc khích, haha nhưng thể hiện sự gian xảo, gian trá tính toán, là tiếng cười của kẻ ác. Có thể sử dụng tiếng cười này trong các cảnh kim kinh dị để thể hiện tiếng cười của kẻ xấu. Bạn có thể tải về file Tiếng cười của kẻ ác, gian trá này miễn phí để ghép vào video clip khi làm video, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng cười của Kẻ ác, Gian trá.mp3

Tags: , ,

Categories: Âm thanh hung dữ ghê sợ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys