TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng Ngắn bắnCreated by: súng ngắn bắn
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 489 kb
Popularity: 50 Views – 3 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects tiếng súng ngắn bắn, tiếng lên nòng súng, tiếng đạn được lên nòng, tiếng bắn vào không gian tạo nên tiếng nổ lớn. Âm thanh này là âm thanh chiến tranh, âm thanh của súng đạn, tiếng súng sử dụng trong các cảnh phim chiến tranh, cảnh bắn nhau giữa các đối thủ…  Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng súng ngắn bắn mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng súng Ngắn bắn.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys