TiếngĐộng.com



« | »

Tiếng gõ cửa Cổng, của Tôn, cửa Kính



Created by: Tiếng gõ cửa Tôn, cửa Kính
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 265 kb
Popularity: 55 Views – 4 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects âm thanh mp3 mô tả tiếng gõ cửa huỵch huỵch, tiếng va chạm của lực tác động con người lên bề mặt cửa, tiếng đập cửa tạo nên tiếng vang của cửa tôn, cửa kính…Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng gõ cửa cổng, của tôn, cửa kính mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng gõ cửa Cổng, của Tôn, cửa Kính.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »




Categorys