TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Đóng Mở Cửa Cổng bằng kim loại


Created by: Tiếng cổng sắt kêu
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 569 kb
Popularity: 111 Views – 10 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng đóng mở cửa cổng bằng kim loại, hiệu ứng âm thanh khi đóng mở cổng kim loại nhà máy, tiếng va chạm của kim loại khi có hoạt động đóng mở cửa của cánh cửa cổng bằng sắt, tiếng đóng mở cửa khi có hoạt động của con người…


Download: Tiếng Đóng Mở Cửa Cổng bằng kim loại.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys