TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Ngáp của người


Created by: Tiếng người đàn ông
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 715 kb
Popularity: 110 Views – 14 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng Ngáp của người, âm thanh tiếng ngáp của một người đàn ông, hiệu ứng âm thanh tiếng cười sau đó đến tiếng ngáp của người đàn ông, tiếng ngáp là hoạt động của con người…


Download: Tiếng Ngáp của người.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys