TiếngĐộng.com« | »

Tiếng người Thở Mạnh, Thở Gấp…


Created by: Âm thanh hơi thở mạnh
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 768 kb
Popularity: 91 Views – 19 Downloads
Description: Bạn đang nghe là Tiếng người thở mạnh, thở gấp, tiếng người đàn ông thở gấp đến khó thở, tiếng thở mệt nhọc khi vừa làm việc nặng, thở gấp gáp khi vừa chạy quãng đường dài.


Download: Tiếng người Thở Mạnh.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys