TiếngĐộng.com« | »

Tiếng nhảy xuống nước bơi

Created by: nhảy xuống nước
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 111 kb
Popularity: 105 Views – 13 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng tiếng nhảy xuống nước bơi mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 này mô tả tiếng chủ thể nhảy xuống nước, nước ùm tung tóe. Âm thanh này  mô tả hoạt động của con người khi nhảy xuống nước và tiếng của nước khi có vật thể nhảy xuống. Bạn có thể tải về file Tiếng nhảy xuống nước bơi này tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng nhảy xuống nước bơi.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys