TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng chèo ThuyềnCreated by: tiếng chèo đò
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 39 Views – 8 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects chèo đò, tiếng chèo thuyền, có tiếng gạt của nước sang hai bên khi có mái chèo, tiếng chuyển động của nước, tiếng thuyền rẽ sóng, tiếng động của sông nước. Có thể sử dụng âm thanh này trong phim có cảnh chèo thuyền… Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng chèo thuyền mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Âm thanh tiếng chèo Thuyền.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys