TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Nấu ăn và Mở nắp

Created by: Tiếng Nấu ăn và Mở nắp
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 324 kb
Popularity: 92 Views – 9 Downloads
Description: Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng nấu ăn, tiếng sủi ùng ục của thức ăn trong nồi, tiếng của nước sủi, tiếng ăn uống, tiếng mở nắp và tiếng thức ăn được nấu trên bếp với nhiệt độ cao. Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh tiếng nấu và mở nắp mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng Nấu ăn và Mở nắp.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys