TiếngĐộng.com« | »

Tiếng nấu ThịtCreated by: Tiếng rán Thịt
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 731 kb
Popularity: 80 Views – 11 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh Tiếng nấu thịt mp3. Hiệu ứng mp3 chất lượng cao mô tả hoạt động của con người khi nấu ăn, tiếng thịt nổ lách tách, tiếng dầu mỡ xì xèo khi được đun trên bếp, tiếng nấu ăn chân thực, có thể sử dụng trong những cảnh có hoạt động con người nấu nướng. Bạn có thể dùng file Tiếng nấu thịt này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng nấu Thịt.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys