TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Nhai thức ănCreated by: nhai đồ ăn
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 225 kb
Popularity: 148 Views – 41 Downloads
Description: Đây là Hiệu ứng âm thanh tiếng nhai thức ăn trong miệng mp3 chất lượng cao. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim có các cảnh nhai thức ăn, review món ăn, quay vlog ăn thức ăn… để làm tăng phần hấp dẫn thêm cho video quay đồ ăn của bạn. Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng nhai thức ăn, ăn đồ ăn hay khác trên TiengDong.com nhé.


Download: Âm thanh tiếng Nhai thức ăn.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys