TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Người Cắn Thức Ăn


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 65 kb
Popularity: 154 Views – 12 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng người cắn thức ăn, âm thanh con người ăn táo, hiệu ứng âm thanh mô tả hoạt động của con người khi ăn uống.


Download: Âm thanh tiếng Người Cắn Thức Ăn.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys