TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Uống nước, Nuốt thức ăn


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 81 kb
Popularity: 90 Views – 10 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng uống nước, nuốt thức ăn, hiệu ứng âm thanh uống nước ừng ực, là tiếng động của nước, hoạt động của con người khi ăn uống.


Download: Âm thanh Uống nước, Nuốt thức ăn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys