TiếngĐộng.com« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:

Âm thanh Uống nước, Nuốt thức ăn


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 81 kb
Popularity: 776 Views – 76 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng uống nước, nuốt thức ăn, hiệu ứng âm thanh uống nước ừng ực, là tiếng động của nước, hoạt động của con người khi ăn uống.


Download: Âm thanh Uống nước, Nuốt thức ăn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người


Hãy tìm kiếm:

Có 0 ý kiến

Hãy để lại một ý kiến

« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:Categorys


Thẻ mẫu tiếng động phổ biến nhất

tiếng con người, nhạc chuông, tiếng vật nuôi, vui nhộn hài hước, tiếng chim kêu, tiếng động, âm thanh thiên nhiên, tiếng Cười, hiệu ứng âm thanh, tiếng xe cộ, tiếng chim hót, nhạc nền video, thú hoang dã, tiếng chim cảnh, hoạt động con người, âm thanh đánh nhau


x