TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Nhịp Tim đập mạnh


Created by: tiếng tim đập mạnh
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 301 kb
Popularity: 569 Views – 99 Downloads
Description: Đây là Tiếng nhịp tim đập mạnh file mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này mô tả hoạt động của nhịp tim con người, thể hiện tâm trạng lo lắng, hồi hộp, sợ hãi…Tiếng tim đập mạnh là một trong những hoạt động của con người tại những thời điểm nguy hiểm, căng thẳng. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng Nhịp Tim đập mạnh.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys