TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Chúc Mừng Chiến ThắngCreated by: tiếng chiến thắng
Category: Âm thanh vui nhộn
File format: .mp3
File size: 49 kb
Popularity: 772 Views – 148 Downloads
Description: Đây là Âm thanh Chúc Mừng Chiến Thắng file mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này có thể sử dụng trong những cuộc thi, vào thời điểm công bố người chiến thắng, thể hiện sự chào mừng người chiến thắng. Ngoài ra có thể sử dụng âm thanh này làm âm thanh sân khấu, chúc mừng chiến thắng, âm thanh đúng sai cho các cuộc thi…Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh Chúc Mừng Chiến Thắng.mp3

Tags: , , ,

Categories: Âm thanh vui nhộn

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys