TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Ting mp3Created by: tiếng ting mp3
Category: Âm thanh vui nhộn
File format: .mp3
File size: 78 kb
Popularity: 392 Views – 34 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng Ting mp3 chất lượng cao. Có thể sử dụng âm thanh này trong thông báo người trả lời đúng câu hỏi, sử dụng làm tiếng chuông báo, sử dụng khi dòng text xuất hiện ở 1 video clip… Bạn có thể tải về file Tiếng Ting mp3 này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip khi làm video, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng Ting mp3.mp3

Tags: , , ,

Categories: Âm thanh vui nhộn

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys