TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint


Created by: Âm thanh PowerPoint
Category: Âm thanh vui nhộn
File format: .mp3
File size: 237 kb
Popularity: 218 Views – 39 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint, sử dụng để thông báo khi có người trả lời đúng, báo hiệu câu trả lời đúng được cộng điểm. Ngoài ra, còn có rất nhiều hiệu ứng âm thanh đúng sai khác để chèn vào PowerPoint xin mời bạn xem thêm tại đây tiengdong.com/tag/am-thanh-dung-sai .


Download: Âm thanh đúng sai chèn vào PowerPoint.mp3

Tags: , ,

Categories: Âm thanh vui nhộn

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys