TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Báo Sai


Created by: Âm thanh báo sai
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 134 kb
Popularity: 261 Views – 15 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng báo Sai, âm thanh buồn, ỉu xìu khi thông báo đáp án sai, là âm thanh đúng sai sử dụng làm âm thanh sân khấu, sử dụng trong các cuộc thi để báo hiệu người trả lời sai. Nếu cần, bạn có thể nhấn vào liên kết dưới đây để tải âm thanh tiếng báo sai này về điện thoại hoặc máy tính của mình.


Download: Tiếng Báo Sai.mp3

Tags: , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys