TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Thất Bại


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 108 kb
Popularity: 239 Views – 12 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh thất bại, âm thanh thông báo khi câu trả lời sai, có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh này làm âm thanh sân khấu, trong các chương trình có câu trả lời đúng sai.


Download: Âm thanh Thất Bại.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys