TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh thất vọngCreated by: Âm thanh thất vọng
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 307 kb
Popularity: 285 Views – 62 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng thất vọng mp3, âm thanh buồn, âm thanh thua cuộc mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này có thể sử dụng làm âm thanh cuộc thi, thông báo câu trả lời sai, âm thanh thất vọng thông báo người chơi đã thua. Bạn có thể tải về file âm thanh tiếng thất vọng này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh thất vọng.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys