TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Đánh Điện Báo ngày xưa


Created by: Tiếng đánh điện báo
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 175 kb
Popularity: 116 Views – 5 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh âm thanh đánh điện báo ngày xưa, âm thanh tiếng đứa đoạn kết nối sóng vô tuyến điện ngày xưa còn kém, tiếng tuyền tin bằng tính hiệu vô tuyến điện, là âm thanh chuông điện thoại cổ điển ngày xưa, tiếng đồ công nghệ cũ… Bạn có thể dùng file âm thanh đánh điện báo ngày xưa này để dựng phim, ghép vào video clip hoặc muốn biết tiếng đánh điện báo ngày xưa như thế nào…


Download: Âm thanh Đánh Điện Báo ngày xưa.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys