TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh đếm ngược Chụp Ảnh Tự Động của máy ảnh


Created by: Tiếng máy ảnh kêu
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 540 kb
Popularity: 103 Views – 2 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh đếm ngược chụp ảnh tự động của máy ảnh, gói âm thanh máy ảnh chụp ảnh tự động đếm ngược phim chụp. Tiếng kêu tít tít liên tục của máy ảnh tự động khi đếm ngược để chụp ảnh, là tiếng kêu thông báo của máy ảnh kỹ thuật số khi chụp ảnh từ xe, hẹn giờ chụp ảnh…


Download: Âm thanh đếm ngược Chụp Ảnh Tự Động của máy ảnh.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys