TiếngĐộng.com« | »

Tiếng beep ghép vào từ chửi bậyCreated by: Tiếng beep mp3
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 191 kb
Popularity: 437 Views – 76 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng Tiếng beep dài ghép vào từ chửi bậy .mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này sử dụng trong những đoạn video nhân vật chửi bậy, hoặc nhân vật nói những câu không văn hóa. Tiếp bíp kéo dài để thay thế tiếng chửi bậy giúp người xem không phải nghe những tiếng chửi bậy không đúng mực, mà vẫn biết rằng đó là khi nhân vật nói những từ không đúng chuẩn mực, nói bậy. Bạn có thể tải về file Tiếng beep ghép vào từ chửi bậy này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng beep ghép vào từ chửi bậy.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys