TiếngĐộng.com« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:

Hiệu ứng Nhạc Buồn


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Nhạc nền video
File format: .mp3
File size: 350 kb
Popularity: 1623 Views – 275 Downloads
Description: Đây là mẫu hiệu ứng âm thanh nhạc buồn. Mẫu hiệu ứng âm thanh này chắc rằng bạn đã nghe rất nhiều trong các video trên Youtube và Facebook vì được rất nhiều nhà dựng phim, làm video sử dụng đoạn nhạc buồn này để thể hiện cảnh buồn trong phim, video mà họ dựng. Nếu bạn cần hiệu ứng nhạc buồn thì hãy tải bản mẫu hiệu ứng âm thanh này để chèn vào video của mình nhé. Ngoài ra, xin mời bạn hãy tải thêm rất nhiều hiệu ứng nhạc buồn cho video khác tại đây nhé.


Download: Hiệu ứng Nhạc Buồn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Nhạc nền video


Hãy tìm kiếm:

Có 0 ý kiến

Hãy để lại một ý kiến

« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:Categorys


Thẻ mẫu tiếng động phổ biến nhất

tiếng chim hót, tiếng vật nuôi, tiếng con người, nhạc nền video, nhạc chuông, tiếng xe cộ, tiếng chim kêu, âm thanh thiên nhiên, âm thanh đánh nhau, tiếng Cười, thú hoang dã, hoạt động con người, tiếng chim cảnh, vui nhộn hài hước, tiếng động, hiệu ứng âm thanh


x