TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Nhịp Trống trong trailer phim


Created by: Sưu tầm trên mạng
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 564 kb
Popularity: 212 Views – 11 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh nhịp trống trong trailer phim, tiếng âm thanh của nhịp trống kim loại trong trailer phim, hiệu ứng âm thanh chất lượng cao là nhạc nền video, tiếng trống, tiếng nhạc cụ sử dụng trong phim ảnh…


Download: Âm thanh Nhịp Trống trong trailer phim.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys