TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Trống vào lớp, tiếng Trống trường


Created by: tiếng đánh trống
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 369 kb
Popularity: 731 Views – 121 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng trống vào lớp, tiếng trống trường đánh thông báo đã đến giờ vào học mp3 chất lượng cao. Bạn có thể tải về file tiếng trống vào lớp này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim khi có cảnh đến giờ vào học, tiếng trống trường đánh… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng tiếng đánh trống trường hay khác tại đây.


Download: Tiếng Trống vào lớp, tiếng Trống trường.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys