TiếngĐộng.com« | »

Tiếng ồn ào lớp học trong giờ ra chơiCreated by: tiếng học sinh nói chuyện ồn ào
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 308 Views – 30 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng ồn ào lớp học, tiếng ồn ào trường học, tiếng học sinh nói chuyện ồn ào trong giờ ra chơi mp3 chất lượng cao. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim khi có cảnh giờ ra chơi, tan trường về… Ngoài ra, xin mời bạn tải thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng ồn lớp học, trường học hay khác trên TiengDong.com tại đây.


Download: Tiếng ồn ào lớp học trong giờ ra chơi.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys