TiếngĐộng.com« | »

Tiếng ồn sân vận động, đá bóngCreated by: Tiếng ồn sân bóng đá
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 1 mb
Popularity: 115 Views – 14 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng ồn sân vận động, tiếng ồn ở sấn đá bóng mp3. Hiệu ứng âm thanh này có thể sử dụng mô tả âm thanh ở sân vận động, tiếng ồn ào của hoạt động thể thao, mô tả sự đông đúc của khán giả, đội cổ cũ nồng nhiệt, hào hứng cổ vũ cho vận động viên… Bạn có thể tải về file Tiếng ồn sân vận động, đá bóng này ghép vào video clip, dùng để dựng phim, mở trong sân vận đông để làm tăng phần hấp dẫn của trận đấu…


Download: Tiếng ồn sân vận động, đá bóng.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys