TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Ngoài Chợ, tiếng ồn ào

Created by: tiếng ồn ngoài chợ
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 48 Views – 11 Downloads
Description: Đây là Âm thanh Ngoài Chợ, tiếng ồn ào file .mp3 chất lượng cao. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video, dùng để dựng phim khi có cảnh đi chơ mua đồ, gặp nhiều người nói chuyện ngoài chợ, dùng mở để dễ ngủ… Ngoài ra, xin mời xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh khác tại đây.

Download: Âm thanh Ngoài Chợ, tiếng ồn ào.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng con người, Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys